@article{75827,
   key     = "75827",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Fotografia%20de%20Jordi%20Arbon%C3%A8s%20rebent%20el%20premi%20a%20la%20millor%20traducci%C3%B3%20de%20mans%20del%20Conseller%20de%20la%20Generalitat%20Joan%20Guitart&sc=1&ln=ca">Fotografia
           de Jordi Arbonès rebent el premi a la millor traducció de
           mans del Conseller de la Generalitat Joan Guitart</a>",
   year     = "1994",
}