@article{75828,
      author       = "Sunyol, Víctor",
      title        = "<a
                      href="/search?f=title&p=Entre%20el%20No-res%20i%20el%20Sublim&sc=1&ln=en">Entre
                      el No-res i el Sublim</a>",
      month        = "nov",
      year         = "1993",
      note         = "Aquests documents estaven dins del llibre A fum de
                      sabatots, que els autors van dedicar a Jordi Arbonès
                      BG/903.",
}