@article{75828,
   author    = "Sunyol, Víctor",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Entre%20el%20No-res%20i%20el%20Sublim&sc=1&ln=ca">Entre
           el No-res i el Sublim</a>",
   month    = "nov",
   year     = "1993",
   note     = "Aquests documents estaven dins del llibre A fum de
           sabatots, que els autors van dedicar a Jordi Arbonès
           BG/903.",
}