@article{75829,
   author    = "Munné-Jordà, A.",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Targeta%20manuscrita%20d%27Antoni%20Munn%C3%A9-Jord%C3%A0%20a%20Jordi%20Arbon%C3%A8s&sc=1&ln=ca">Targeta
           manuscrita d'Antoni Munné-Jordà a Jordi Arbonès</a>",
   month    = "nov",
   year     = "1999",
   note     = "Targeta trobada dins del llibre Temps obert.",
}