@article{d'Humanitats:76146,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats
           and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
           Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Sala%20de%20Formaci%C3%B3%20d%27usuaris%20de%20la%20Biblioteca%20d%27Humanitats&sc=1&ln=ca">Sala
           de Formació d'usuaris de la Biblioteca d'Humanitats</a>",
   year     = "2011",
}