000076237 001 __ 76237
000076237 005 __20160415102151.0
000076237 024 8_ $9 scholar $9 driver $9 artpubuab $a oai:ddd.uab.cat:76237
000076237 035 __ $9 articleid $a 16964403n9p177
000076237 041 __ $a spa
000076237 100 __ $a Prat, Jose María $u Universitat Autònoma de Barcelona
000076237 245 1_ $a Los oficios y la endogamia laboral en las parroquias del obispado de Barcelona en 1605-1607 y 1625-
000076237 520 3_ $a A partir dels documents episcopals barcelonins, on es detallen els impostos sobre les noces ("esposalles") ocorregudes a les parròquies del bisbat de Barcelona en els períodes compresos entre l'1 de maig de 1605 i el 30 d'abril de 1607, i el 1 maig 1625 i el 30 d'abril de 1627, en aquest article s'ha realitzat una anàlisi dels oficis dels contraents masculins, així com de les similituds relacionals existents entre l'ofici del nuvi i els del seu pare i el seu sogre, confirmant en tots dos períodes, un ampli predomini de les activitats del sector primari, especialment dels pagesos, seguides pels artesans dedicats a la fabricació de roba, en el sector secundari, tot això en el marc d'una certa endogàmia laboral.
000076237 520 3_ $a A partir de los documentos episcopales barceloneses, donde se detallan los impuestos sobre las bodas ("esposalles") ocurridas en las parroquias del obispado de Barcelona en los períodos comprendidos entre el 1 de mayo de 1605 y el 30 de abril de 1607, y el 1 de mayo de 1625 y el 30 de abril de 1627, en el presente artículo se ha realizado un análisis de los oficios de los contrayentes masculinos, así como de las similitudes relacionales existentes entre el oficio del novio y los de su padre y su suegro, confirmándose en ambos períodos, un amplio predominio de las actividades del sector primario, especialmente de los payeses, seguidas por los artesanos dedicados a la fabricación de ropa, en el sector secundario, todo ello en el marco de una cierta endogamia laboral.
000076237 520 3_ $a From Barcelona Episcopal documents, detailing taxes on weddings ("esposalles") occurred in the parishes of the diocese in the periods between May 1, 1605 and April 30, 1607, and May 1, 1625 and April 30, 1627, this article has made a analysis of the relations of the jobs of the male spouses and relational similarities between the job of the groom and his father and his father-in-law, confirmed in both periods a wide prevalence of primay sector activities, especially farmers, followed by craftsmen, dedicated to manufacture of clothing, in the secondary sector, all withing the framework of a certain generational job inbreeding about the employment.
000076237 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. $u http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
000076237 546 __ $a Castellà.
000076237 599 __ $a recerca
000076237 653 1_ $a Endogàmia
000076237 653 1_ $a Relacions laborals
000076237 653 1_ $a Barcelona-anàlisi relacional
000076237 653 1_ $a Oficis
000076237 653 1_ $a Endogamia
000076237 653 1_ $a Relaciones laborales
000076237 653 1_ $a Análisis relacional-oficios
000076237 653 1_ $a Inbreeding
000076237 653 1_ $a Relationships
000076237 653 1_ $a Relational
000076237 653 1_ $a Analysis-jobs
000076237 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000076237 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000076237 773 __ $g Núm. 9 (2011), p. 177-194 $t HMiC : Història Moderna i Contemporània $x 1696-4403
000076237 856 40 $p 18 $s 181615 $u http://ddd.uab.cat/pub/hmic/16964403n9/16964403n9p177.pdf
000076237 973 __ $f 0177 $l 194 $n 9 $x 16964403n9 $y 2011
000076237 980 __ $a ARTPUB $b UAB $b HMIC