• Consultes: 142
  • Descàrregues: 114

Estadístiques globals del DDD: http://serveis.uab.cat/ddd/content/estadistiques

Accessos per anys i mesos
Anys Consultes Descàrregues
   
2016
7 4
   
2015
11 11
   
2014
16 15
   
2013
40 21
   
2012
43 40
   
2011
25 23
Download: 76873.csv
Accessos per països i dominis
Països Consultes Descàrregues
   
Espanya
71 66
   
França
11 8
   
Itàlia
9 9
   
Estats Units
15 0
   
Alemanya
7 7
   
Argentina
4 4
   
Corea del Sud
3 4
   
Xile
3 3
   
Països Baixos
4 1
   
Grècia
2 2
   
Brasil
2 2
   
Altres
11 8
Download: 76873.csv
  • Entenem per consulta l'accés a un registre del DDD, o la descàrrega si aquesta no es fa des del registre complet.
  • Entenem per descàrrega l'accés al fitxer que conté el text complet, imatge, àudio o vídeo. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament totes les descàrregues.
  • Eliminem de les estadístiques els accessos dels robots i del personal de gestió. Definim com a robots aquells ordinadors que consulten almenys un cop l'any el fitxer de robots o el servidor oai, o d'altres detectats per nosaltres. Els ordinadors de gestió són aquells que han accedit a pàgines de manteniment.
  • Per determinar les consultes per país s'usa l'API de GeoIP.