@article{76876,
   author    = "Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Cresadigital%20butllet%C3%AD%20informatiu%20de%20la%20Fundaci%C3%B3%20Centre%20de%20Recerca%20en%20Sanitat%20Animal%20%28CReSA%29&sc=1&ln=ca">Cresadigital
           : butlletí informatiu de la Fundació Centre de Recerca en
           Sanitat Animal (CReSA)</a>",
   year     = "2007",
}