@article{77945,
   author    = "Barquier, Ramon and Hernández, Jordi and Universitat
           Autònoma de Barcelona. Servei d'Informàtica",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Homenatge%20a%20Pepe%20Kupka&sc=1&ln=ca">Homenatge
           a Pepe Kupka</a>",
   year     = "2011",
   note     = "Es tracta de la combinació de dues fotos perquè hi
           poguessin aparèixer els dos fotògrafs alhora.",
}