@article{7837,
   author    = "Caballé, Jordi and Ribas, Gerard and Universitat Autònoma
           de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Tu%20tries%20Universitat%20Aut%C3%B2noma%20de%20Barcelona&sc=1&ln=ca">Tu
           tries : Universitat Autònoma de Barcelona</a> / idea
           original: Jordi Caballé i Gerard Ribas ; adaptació de
           l'Àrea de Comunicació i Promoció de la UAB",
   year     = "2004",
   note     = "Títol propi obtingut dels últims fotogrames del spot.",
}