@article{7838,
   author    = "Ogilvy & Mather Direct and Ovídeo and Universitat
           Autònoma de Barcelona. Unitat de Comunicació",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Universitat%20Aut%C3%B2noma%20de%20Barcelona%20la%20ciutat%20del%20seu%20futur&sc=1&ln=ca">Universitat
           Autònoma de Barcelona : la ciutat del seu futur</a> /
           creació i direcció: Ogilvy & Mather direct ; realització:
           Ovideo TV ; direcció tècnica: Gabinet del Rectorat de la
           UAB. Unitat de Comunicació i Imatge",
   year     = "2002",
   note     = "Títol propi obtingut dels últims fotogrames del vídeo.",
}