@article{78703,
   author    = "Pascual, Pedro, 1934-2006",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Apunts%20manuscrits%20temes%20de%20m%C3%A8todes%20aproximats%20per%20resoldre%20equacions%20de%20camp%2C%20comen%C3%A7ant%20la%20numeraci%C3%B3%20de%20temes%20a%20II%20i%20acabant%20a%20IV.&sc=1&ln=ca">Apunts
           manuscrits : temes de mètodes aproximats per resoldre
           equacions de camp, començant la numeració de temes a II i
           acabant a IV.</a>",
   note     = "Fulls numerats; dos fulls II-28; tres fulls II-2; quatre
           fulls II-14; la numeració passa de III-28 a III-19.
           Segurament segueix a 52/001.",
}