@article{78818,
   author    = "Carbó, Joaquim, 1932-",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Campi%20qui%20pugui%21%20/&sc=1&ln=ca">Campi
           qui pugui! /</a> Joaquim Carbó",
   note     = "Autoria extreta de l'inventari del fons Joaquim Carbó
           dipositat a la Biblioteca de Catalunya.",
}