@article{patològica:78979,
   author    = "Facultat de Medicina. Unitat Docent Vall d´Hebron ",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Anatomia%20patol%C3%B2gica&sc=1&ln=en">Anatomia
           patològica</a> [<a title="Course ID"
           href="/search?f=codiassignatura&p=29071&sc=1&ln=en">29071</a>]",
   year     = "2010",
   note     = "Primer quadrimestre. Tipus B",
}