@article{Farmacologia:78983,
   author    = "Facultat de Medicina. Unitat Docent Vall d´Hebron ",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Farmacologia&sc=1&ln=en">Farmacologia</a>
           [<a title="Course ID"
           href="/search?f=codiassignatura&p=29097&cc=matcur&sc=1&ln=en">29097</a>]",
   year     = "2010",
   note     = "Primer quadrimestre. Tipus B",
}