@article{79331,
   author    = "Lafont, Robert",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Carta%20manuscrita%20de%20Robert%20Lafont%20a%20Bernard%20Lesfargues&sc=1&ln=ca">Carta
           manuscrita de Robert Lafont a Bernard Lesfargues</a>",
   month    = "mai",
   year     = "1965",
   note     = "Ramon cerca assegurar les finances de la revista Viure per
           mitjà de la publicitat però li és difícil trobar
           col•laboradors i demana a Bernard Lesfargues si pot parlar
           amb els seus amics federalistes italians per mirar d'obtenir
           finançament.",
}