@article{79339,
   author    = "Lafont, Robert",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Carta%20manuscrita%20de%20Robert%20Lafont%20a%20Bernard%20Lesfargues&sc=1&ln=ca">Carta
           manuscrita de Robert Lafont a Bernard Lesfargues</a>",
   month    = "abr",
   year     = "1967",
   note     = "Capçalera de la carta: Université de Montpellier, tot i
           que la localitat està ratllada a sobre hi apareix escrit a
           mà Nimes.",
}