@article{79340,
   author    = "Lafont, Robert",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Carta%20manuscrita%20de%20Robert%20Lafont%20a%20Bernard%20Lesfargues&sc=1&ln=ca">Carta
           manuscrita de Robert Lafont a Bernard Lesfargues</a>",
   month    = "jun",
   year     = "1967",
   note     = "Flecniakoska vol que Bernard Lesfargues exerceixi de
           professor de català al Collège universitaire à
           Perpignan.",
}