@article{79345,
   author    = "Lafont, Robert",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Carta%20manuscrita%20de%20Robert%20Lafont%20a%20Bernard%20Lesfargues&sc=1&ln=ca">Carta
           manuscrita de Robert Lafont a Bernard Lesfargues</a>",
   month    = "jul",
   year     = "1967",
   note     = "Carta originalment arxivada al plec de l'any 1967 i entre
           la carta LesC_287 amb data 07/06/1967 i la carta LesC_289
           amb data 08/07/1967.",
}