@article{79346,
   author    = "Lafont, Robert",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Carta%20manuscrita%20de%20Robert%20Lafont%20a%20Bernard%20Lesfargues&sc=1&ln=ca">Carta
           manuscrita de Robert Lafont a Bernard Lesfargues</a>",
   month    = "jun",
   year     = "1967",
   note     = "Capçalera de la carta: Université de Montpellier. Revue
           des Langues Romanes. Carta originalment arxivada al plec de
           l'any 1967 i entre la carta LesC_287 amb data 06/04/1967 i
           la carta LesC_288 amb data 07/06/1967.",
}