@article{79348,
   author    = "Lafont, Robert",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Carta%20manuscrita%20de%20Robert%20Lafont%20a%20Bernard%20Lesfargues&sc=1&ln=ca">Carta
           manuscrita de Robert Lafont a Bernard Lesfargues</a>",
   month    = "feb",
   year     = "1968",
   note     = "Robert Lafont agraeix a Bernard Lesfargues que li hagués
           enviat la publicació Comuni d'Europa per portar-la a
           Gallimard.",
}