@article{79350,
   author    = "¿,",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=D%C3%A9claration%20de%20Saint-Jacques%20pour%20le%20Chemin%20d%27Europe&sc=1&ln=ca">Déclaration
           de Saint-Jacques pour le Chemin d'Europe</a>",
   month    = "set",
   year     = "1987",
   note     = "És un manifest a favor de les regions minoritàries
           d'Europa, segurament fet per ésser llegit al Consell
           d'Europa quan es declarés el Camí de Sant Jaume com a
           primer itinerari europeu.",
}