@article{79351,
   author    = "Lafont, Robert",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Carta%20manuscrita%20de%20Robert%20Lafont%20a%20Bernard%20Lesfargues&sc=1&ln=ca">Carta
           manuscrita de Robert Lafont a Bernard Lesfargues</a>",
   month    = "gen",
   year     = "1992",
   note     = "Robert Lafont informa a Bernard Lesfargues del decés de
           Michel Miniussi i de l'edició que aquest preparava.",
}