@article{79353,
   author    = "Lesfargues, Bernard",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Carta%20manuscrita%20de%20Bernard%20Lesfargues%20a%20Jordi%20Sarsanedas&sc=1&ln=ca">Carta
           manuscrita de Bernard Lesfargues a Jordi Sarsanedas</a>",
   month    = "mai",
   year     = "1961",
   note     = "És una còpia de les cartes de Bernard Lesfargues a Jordi
           Sarsanedas cedides per gentilesa de la Sra. Núria Picas.",
}