@article{79355,
   author    = "Lesfargues, Bernard ",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Carta%20manuscrita%20de%20Bernard%20Lesfargues%20a%20Jordi%20Sarsanedas&sc=1&ln=en">Carta
           manuscrita de Bernard Lesfargues a Jordi Sarsanedas</a>",
   note     = "És una còpia de les cartes de Bernard Lesfargues a Jordi
           Sarsanedas cedides per gentilesa de la Sra. Núria Picas.",
}