@article{Estructura:79577,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària
           d'Infermeria de la Vall d'Hebrón",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Estructura%20del%20cos%20hum%C3%A0&sc=1&ln=ca">Estructura
           del cos humà</a> [<a title="Codi de l'assignatura"
           href="/search?f=codiassignatura&p=24606&sc=1&ln=ca">24606</a>]",
   year     = "2010",
}