@article{79688,
   author    = "Arbonès, Jordi",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Rebut%20d%27Edicions%2062&sc=1&ln=ca">Rebut
           d'Edicions 62</a>",
   month    = "feb",
   year     = "1983",
}