• Consultes: 129
  • Descàrregues: 20

Estadístiques globals del DDD: http://serveis.uab.cat/ddd/content/estadistiques

Accessos per anys i mesos
Anys Consultes Descàrregues
   
2016
7 5
   
2015
48 3
   
2014
29 6
   
2013
26 0
   
2012
17 4
   
2011
2 2
Download: 79695.csv
Accessos per països i dominis
Països Consultes Descàrregues
   
Alemanya
44 0
   
Espanya
24 17
   
Estats Units
31 0
   
Xina
23 1
   
França
5 2
   
Índia
2 0
Download: 79695.csv
  • Entenem per consulta l'accés a un registre del DDD, o la descàrrega si aquesta no es fa des del registre complet.
  • Entenem per descàrrega l'accés al fitxer que conté el text complet, imatge, àudio o vídeo. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament totes les descàrregues.
  • Eliminem de les estadístiques els accessos dels robots i del personal de gestió. Definim com a robots aquells ordinadors que consulten almenys un cop l'any el fitxer de robots o el servidor oai, o d'altres detectats per nosaltres. Els ordinadors de gestió són aquells que han accedit a pàgines de manteniment.
  • Per determinar les consultes per país s'usa l'API de GeoIP.