@article{79698,
   key     = "79698",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Fotografia%20dels%20premiats%20amb%20els%20Premis%20Nacionals%20de%20Literatura%20de%20la%20Generalitat%20de%20Catalunya%201994&sc=1&ln=ca">Fotografia
           dels premiats amb els Premis Nacionals de Literatura de la
           Generalitat de Catalunya 1994</a>",
   year     = "1994",
}