• Consultes: 109
  • Descàrregues: 21

Estadístiques globals del DDD: http://serveis.uab.cat/ddd/content/estadistiques

Accessos per anys i mesos
Anys Consultes Descàrregues
   
2016
14 2
   
2015
47 0
   
2014
16 5
   
2013
21 4
   
2012
9 8
   
2011
2 2
Download: 79698.csv
Accessos per països i dominis
Països Consultes Descàrregues
   
Alemanya
48 1
   
Espanya
25 17
   
Estats Units
17 0
   
França
7 2
   
Xina
7 0
   
Suïssa
3 0
   
Argentina
1 1
   
Canadà
1 0
Download: 79698.csv
  • Entenem per consulta l'accés a un registre del DDD, o la descàrrega si aquesta no es fa des del registre complet.
  • Entenem per descàrrega l'accés al fitxer que conté el text complet, imatge, àudio o vídeo. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament totes les descàrregues.
  • Eliminem de les estadístiques els accessos dels robots i del personal de gestió. Definim com a robots aquells ordinadors que consulten almenys un cop l'any el fitxer de robots o el servidor oai, o d'altres detectats per nosaltres. Els ordinadors de gestió són aquells que han accedit a pàgines de manteniment.
  • Per determinar les consultes per país s'usa l'API de GeoIP.