@article{80000,
   author    = "Fàbregas i Clarina, Josep and Biblioteca de Catalunya. Ms.
           2823",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Llibre%20particular%20de%20Joseph%20Fabregas%20y%20Clarina%2C%20natural%20de%20Barcelona&sc=1&ln=ca">Llibre
           particular de Joseph Fabregas y Clarina, natural de
           Barcelona</a>",
   year     = "1754",
   note     = "Escrit entre el 22 de desembre de 1754 i el 31 de desembre
           de 1772",
}