000080001 001 __ 80001
000080001 005 __20160330111913.0
000080001 007 __|||||||||||
000080001 008 __1019m16911706xx |||| |||| |0| |dcat|
000080001 024 8_ $9 uabeuropeana $9 primocentral $a oai:ddd.uab.cat:80001
000080001 035 __ $a catuab-b1846720
000080001 035 __ $a catuab-b5156277
000080001 040 __ $a ES-BaBC $b cat $c ES-BaBC
000080001 041 __ $a cat
000080001 043 __ $2 catmarc $a e-sp--- $b e-spc--
000080001 080 __ $a 94
000080001 100 1_ $a Esteve, Pere Joan
000080001 245 10 $a Llibre major de mi doctor Pere Joan Esteve, prevere y capellà major de la Iglesia de Nostra Señora de la Victòria, vulgarment dita del palau de la Comptessa, de la ciutat de Barcelona, olim canonge de la santa Iglesia Cathedral de Gerona, y antes rector de la parrochial de la vila de Martorell, bisbat de Barcelona / $c Pere Joan Esteve
000080001 246 16 $a Llibre major de actes y notas de mi Doctor Pere Joan Esteve prevere y capellà major del Palau
000080001 260 __ $c [17--]
000080001 300 __ $a 96 f. $c 37 cm
000080001 500 __ $a Escrit entre 1691 i 1706
000080001 500 __ $a Localització: Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 2488
000080001 500 __ $a A la fi de la major part dels instruments notarials signum del notari o notaris que hi intervingueren
000080001 500 __ $a A la fi, [77] f. en blanc
000080001 500 __ $a Algunes pstil·les marginals
000080001 505 8_ $a Al f. 1, inclou un poema en llatí
000080001 510 3_ $a "Inventari de manuscrits ingressats”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 9 (1981), p. 119-140 (1978)
000080001 520 3_ $a A la portada: "(...) en lo qual (...) se trobaran continuats tots los títols, bullas apostólicas y despaigs, així reials com altres y tots los demés actes y altres escriptures fahents per los beneficis, pencions, prebendas y personats que he obtingut y vuy, per la gracia y misericòrdia de Deu Nostre señor obtinch ab las notas dels censals y actes que fan per la renda de que estan dotats los personats, benefici y causas pias fins vuy instituidas y que per avant instituiré ab lo favor y gracia de S. Divina Magestat que tot sie a major gloria sua. Amen”
000080001 533 __ $a Reproducció electrònica. Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques, 2011. Reproducció de l'original de la Biblioteca de Catalunya
000080001 541 __ $a Donatiu de Lluís-Carles Viada i Lluch; ingressat durant la Guerra Civil (signatura antiga BC: ms. 2620)
000080001 544 __ $a Cf. ms. 1990 (BC)
000080001 546 __ $a Català.
000080001 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Aquesta obra ha estat identificada com a lliure de restriccions d'ús conegudes segons la llei de propietat intel·lectual, incloent-hi els drets afins. Podeu copiar, modificar i distribuir l'obra, així com fer-ne comunicació pública, fins i tot amb finalitat comercial, sense necessitat de demanar permís. $u http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
000080001 563 __ $a Enq. pergamí en forma de cartera, tanca de botó i cordill trenat
000080001 581 8_ $a Josep Maria March, La Real Capilla del Palau en la ciudad de Barcelona, Barcelona, 1921 (2a ed., revisada, Barcelona: Revista ibérica, 1955)
000080001 581 8_ $a Joan Fuguet Sans, “La casa del Palau del Temple,de Barcelona”, Locus amoenus 7 (2004), p. 99-109
000080001 600 14 $a Esteve, Pere Joan $x Diaris
000080001 651 _4 $a Catalunya $x Història $x Fonts $y S. XVII-XVIII
000080001 655 _4 $a Text
000080001 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/book
000080001 710 2_ $a Biblioteca de Catalunya. $k Manuscrit. $n Ms. 2488
000080001 856 40 $p 100 $s 71939868 $u http://ddd.uab.cat/pub/llibres/17XX/80001/llimajdocper_a17XX_p1-100@bnc.pdf
000080001 856 40 $p 108 $s 65487525 $u http://ddd.uab.cat/pub/llibres/17XX/80001/llimajdocper_a17XX_p101-208@bnc.pdf
000080001 907 __ $a b18467209
000080001 909 __ $a x
000080001 940 __ $a UAB
000080001 980 __ $a LLIBRES $b UABEUROPEANA $b MEMPER $b MANUSCRIPTS