Llibre major de mi doctor Pere Joan Esteve, prevere y capellà major de la Iglesia de Nostra Señora de la Victòria, vulgarment dita del palau de la Comptessa, de la ciutat de Barcelona, olim canonge de la santa Iglesia Cathedral de Gerona, y antes rector de la parrochial de la vila de Martorell, bisbat de Barcelona - Esteve, Pere Joan ; Biblioteca de Catalunya. Ms. 2488
 
  • Consultes: 362
  • Descàrregues: 71

Estadístiques globals del DDD: http://serveis.uab.cat/ddd/content/estadistiques

Accessos per anys i mesos
Anys Consultes Descàrregues
   
2016
29 3
   
2015
72 6
   
2014
41 14
   
2013
53 9
   
2012
119 14
   
2011
48 25
Download: 80001.csv
Accessos per països i dominis
Països Consultes Descàrregues
   
Espanya
137 60
   
Estats Units
73 2
   
Alemanya
52 0
   
Xina
32 7
   
França
34 1
   
Rússia
10 0
   
Canadà
10 0
   
Nova Zelanda
6 0
   
Kenya
5 0
   
Polònia
1 1
   
Xipre
1 0
   
Àustria
1 0
Download: 80001.csv
  • Entenem per consulta l'accés a un registre del DDD, o la descàrrega si aquesta no es fa des del registre complet.
  • Entenem per descàrrega l'accés al fitxer que conté el text complet, imatge, àudio o vídeo. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament totes les descàrregues.
  • Eliminem de les estadístiques els accessos dels robots i del personal de gestió. Definim com a robots aquells ordinadors que consulten almenys un cop l'any el fitxer de robots o el servidor oai, o d'altres detectats per nosaltres. Els ordinadors de gestió són aquells que han accedit a pàgines de manteniment.
  • Per determinar les consultes per país s'usa l'API de GeoIP.