@article{80002,
   author    = "Ponces, Paulus and Poncés, Cristòfor and Biblioteca de
           Catalunya. Ms. 3237",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Libre%20de%20memories%20de%20mi%20Pau%20Pon%C3%A7es%2C%20burg%C3%A8s%20y%20notari%20de%20la%20vila%20de%20T%C3%A0rrega%2C%20bisbat%20d%27Urgell%2C%20popular%20natural%20de%20la%20vila%20de%20Cervera%2C%20bisbat%20de%20Solsona&sc=1&ln=ca">Libre
           de memories de mi Pau Ponçes, burgès y notari de la vila
           de Tàrrega, bisbat d'Urgell, popular natural de la vila de
           Cervera, bisbat de Solsona</a>",
   note     = "Escrit entre 1650 i 1725",
}