Libre de memories de mi Pau Ponçes, burgès y notari de la vila de Tàrrega, bisbat d'Urgell, popular natural de la vila de Cervera, bisbat de Solsona - Ponces, Paulus ; Poncés, Cristòfor ; Biblioteca de Catalunya. Ms. 3237
 
  • Consultes: 283
  • Descàrregues: 65

Estadístiques globals del DDD: http://serveis.uab.cat/ddd/content/estadistiques

Accessos per anys i mesos
Anys Consultes Descàrregues
   
2016
22 7
   
2015
90 17
   
2014
43 9
   
2013
73 10
   
2012
43 14
   
2011
12 8
Download: 80002.csv
Accessos per països i dominis
Països Consultes Descàrregues
   
Espanya
109 56
   
Estats Units
86 2
   
Alemanya
51 0
   
Xina
21 7
   
França
11 0
   
Àustria
4 0
   
Polònia
1 0
Download: 80002.csv
  • Entenem per consulta l'accés a un registre del DDD, o la descàrrega si aquesta no es fa des del registre complet.
  • Entenem per descàrrega l'accés al fitxer que conté el text complet, imatge, àudio o vídeo. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament totes les descàrregues.
  • Eliminem de les estadístiques els accessos dels robots i del personal de gestió. Definim com a robots aquells ordinadors que consulten almenys un cop l'any el fitxer de robots o el servidor oai, o d'altres detectats per nosaltres. Els ordinadors de gestió són aquells que han accedit a pàgines de manteniment.
  • Per determinar les consultes per país s'usa l'API de GeoIP.