@article{80003,
   author    = "Andreu i Benages, Esteve Thomas d' and Andreu i Fontdevila,
           Pius d' and Biblioteca de Catalunya. Ms. 2867",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Llibre%20en%20el%20qual%20Dn%20Pio%20de%20Andreu%20i%20Fontdevila%2C%20decano%20de%20la%20ciutat%20de%20Gerona%2C%20not%C3%A1%20las%20diadas%20de%20molts%20actes%20i%20recoll%C3%AD%20las%20not%C3%ADcias%20de%20sa%20casa%20i%20patrimoni%20/&sc=1&ln=ca">Llibre
           en el qual Dn. Pio de Andreu i Fontdevila, decano de la
           ciutat de Gerona, notá las diadas de molts actes i recollí
           las notícias de sa casa i patrimoni /</a> Esteve Thomàs
           d'Andreu i Benages, i Pius d'Andreu i Fontdevila",
   note     = "Escrit entre 1700 i 1800",
}