@article{80004,
   author    = "Dalmases i Ros, Pau Ignasi de, 1670-1718 and Biblioteca de
           Catalunya. Ms. 618",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Miscel%C2%B7l%C3%A0nia%20hist%C3%B2ria&sc=1&ln=ca">Miscel·lània
           història</a>",
   note     = "Escrit entre 1675 i 1725",
}