@article{80006,
   author    = "Biblioteca de Catalunya. Ms. 2472",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Llibre%20de%20notes%20i%20administraci%C3%B3%20familiar%20de%20la%20fam%C3%ADlia%20Geli%201762-1833&sc=1&ln=ca">Llibre
           de notes i administració familiar de la família Geli :
           1762-1833</a>",
   note     = "Escrit entre 1762 i 1833",
}