@article{80008,
   author    = "Biblioteca de Catalunya. Ms. 1268",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Fragments%20de%20llibre%20de%20not%C3%ADcies%20i%20mem%C3%B2ria%20familiars%20de%20la%20fam%C3%ADlia%20Bonet%2C%20blanquers%20de%20Vilafranca%20del%20Pened%C3%A8s%201796-1868&sc=1&ln=ca">Fragments
           de llibre de notícies i memòria familiars de la família
           Bonet, blanquers de Vilafranca del Penedès : 1796-1868</a>",
   note     = "Escrit entre 1796 i 1868",
}