@article{80009,
   author    = "Biblioteca de Catalunya. Saud. 8º 295",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Llibre%20de%20notas%20de%20las%20hiziendas%20de%20Sans%2C%20Puig%20y%20Quintana&sc=1&ln=ca">Llibre
           de notas de las hiziendas de Sans, Puig y Quintana</a>",
   year     = "1557",
   note     = "Localització: Barcelona, Biblioteca de Catalunya, Saud.
           8º 295",
}