@article{AlluéiBlanch:80265,
   author    = "Allué i Blanch, Vicenç (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Biblioteca de Veterinària) and Universitat
           Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Presentaci%C3%B3%20Associaci%C3%B3%20Catalana%20d%27Hist%C3%B2ria%20de%20la%20Veterin%C3%A0ria%20Activitats%20portades%20a%20terme%20en%20el%20periode%202005-2008&sc=1&ln=ca">Presentació
           : Associació Catalana d'Història de la Veterinària.
           Activitats portades a terme en el periode 2005-2008</a>",
}