@article{80274,
   author    = "Serafín i Canals, Anna (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals) and
           Gutiérrez García, José Manuel (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Àrea d'Història de la Ciència) and Allué i
           Blanch, Vicenç (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Biblioteca de Veterinària) and Molero Mesa, Jorge
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea d'Història de la
           Ciència) and Pumarola i Batlle, Martí (Universitat
           Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia
           Animals)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Recuperaci%C3%B3n%20del%20fondo%20bibliogr%C3%A1fico%20del%20Instituto%20Ravetllat-Pla&sc=1&ln=ca">Recuperación
           del fondo bibliográfico del Instituto Ravetllat-Pla</a>",
}