000080395 001 __ 80395
000080395 005 __20160330231701.0
000080395 024 8_ $9 primocentral $a oai:ddd.uab.cat:80395
000080395 041 __ $a cat
000080395 110 1_ $a Universitat Autònoma de Barcelona. $b Síndic de Greuges
000080395 245 1_ $a Memòria dels anys [...]
000080395 260 __ $c 2005-
000080395 500 __ $a Informes anuals del Síndic de Greuges de la UAB davant del Claustre, des de l'any 2005 en endavant.
000080395 520 3_ $a El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona té la funció de rebre les queixes i observacions que se li formulin sobre el funcionament de la Universitat, de garantir el compliment de tot allò que disposen els Estatuts de la UAB, i de realitzar, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, propostes de resolució dels assumptes que li hagin estat sotmesos.El Síndic de la Universitat exerceix les seves funcions amb independència i objectivitat. No està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i d'acord amb el seu propi criteri, en el marc d'allò que s'estableix en els Estatuts de la UAB.
000080395 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Tots els drets reservats $u http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
000080395 546 __ $a Català.
000080395 610 14 $a Universitat Autònoma de Barcelona. $b Estatuts
000080395 610 14 $a Universitat Autònoma de Barcelona. $b Comissió CIRCA
000080395 610 14 $a Conferencia Estatal de Defensores Universitarios (CEDU)
000080395 610 14 $a Declaració de Bolonya (juny 1999)
000080395 610 14 $a Xarxa Vives d'Universitats
000080395 610 14 $a Xarxa Catalana de Síndics Universitaris
000080395 610 14 $a ENHOE
000080395 610 14 $a REDDU
000080395 653 _4 $a Queixes segons estaments universitaris
000080395 653 _4 $a Queixes difoses
000080395 653 _4 $a Sol·licituds d'intervenció
000080395 653 _4 $a Reclamacions
000080395 653 _4 $a Normatives
000080395 653 _4 $a Conflictes econòmics
000080395 653 _4 $a Beques
000080395 653 _4 $a Matrícules
000080395 653 _4 $a Cost dels màsters
000080395 653 _4 $a Manca d'informació
000080395 710 2_ $a Universitat Autònoma de Barcelona. $b Consell de Govern
000080395 856 40 $3 Memòria 2014 $p 9 $s 462981 $u http://ddd.uab.cat/pub/infanu/80395/memsinuab_a2014.pdf
000080395 856 40 $3 Memòria 2013 $p 17 $s 977146 $u http://ddd.uab.cat/pub/infanu/80395/memsinuab_a2013.pdf
000080395 856 40 $3 Memòria 2012 $p 15 $s 148455 $u http://ddd.uab.cat/pub/infanu/80395/memsinuab_a2012.pdf
000080395 856 40 $3 Memòria 2011 $p 13 $s 351878 $u http://ddd.uab.cat/pub/infanu/80395/memsinuab_a2011.pdf
000080395 856 40 $3 Memòria 2010 $p 14 $s 73947 $u http://ddd.uab.cat/pub/infanu/80395/memsinuab_a2010.pdf
000080395 856 40 $3 Memòria 2009 $p 11 $s 69941 $u http://ddd.uab.cat/pub/infanu/80395/memsinuab_a2009.pdf
000080395 856 40 $3 Memòria 2008 $p 6 $s 23283 $u http://ddd.uab.cat/pub/infanu/80395/memsinuab_a2008.pdf
000080395 856 40 $3 Memòria 2007 $p 5 $s 22248 $u http://ddd.uab.cat/pub/infanu/80395/memsinuab_a2007.pdf
000080395 856 40 $3 Memòria 2005-2006 $p 5 $s 24226 $u http://ddd.uab.cat/pub/infanu/80395/memsinuab_a2005-2006.pdf
000080395 856 42 $3 Adreça original $u http://www.uab.es/servlet/Satellite/coneix-la-uab/sindic-de-greuges/informes-anuals-1283323590790.html
000080395 980 __ $a INFANU $b UAB