@article{80395,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Síndic de Greuges and
           Universitat Autònoma de Barcelona. Consell de Govern",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Mem%C3%B2ria%20dels%20anys%20%5B...%5D&sc=1&ln=ca">Memòria
           dels anys [...]</a>",
   year     = "2005",
   note     = "Informes anuals del Síndic de Greuges de la UAB davant del
           Claustre, des de l'any 2005 en endavant.",
}