@article{81028,
   author    = "Despalau, Frederic. and Mestre, Bernat, m. 1602 and
           Biblioteca de Catalunya. Ms. 510",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Miscel%C2%B7l%C3%A0nia%20de%20textos%20hist%C3%B2rics%20i%20d%27her%C3%A0ldica&sc=1&ln=ca">Miscel·lània
           de textos històrics i d'heràldica</a>",
   note     = "Escrit entre 1550 i 1600",
}