@article{81099,
   author    = "Elliott, John and Rué, Joan (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) and
           Universitat Autònoma de Barcelona.",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=John%20Elliott%20discurs%20llegit%20a%20la%20cerim%C3%B2nia%20d%27investidura%20celebrada%20a%20la%20sala%20d%27actes%20de%20la%20Facultat%20de%20Ci%C3%A8ncies%20de%20l%27Educaci%C3%B3%20el%20dia%2023%20d%27octubre%20de%20l%27any%202003&sc=1&ln=ca">John
           Elliott: discurs llegit a la cerimònia d'investidura
           celebrada a la sala d'actes de la Facultat de Ciències de
           l'Educació el dia 23 d'octubre de l'any 2003</a>",
   year     = "2003",
   note     = "El professor John Elliott és a l'actualitat Professor
           d'Educació al Centre for Applied Research in Education
           (CARE), a la School of Education, de la Universitat d'East
           Anglia, a Norwich, Regne Unit. Ha dirigit el CARE des de
           1996 al 1999 i ha estat Degà de la School of Education and
           Professional Development entre el 1992 i el 1995. El seu
           reconeixement intel•lectual internacional li prové
           fonamentalment del fet d'haver desenvolupat la teoria i la
           pràctica de la Recerca en l'Acció, una conceptualització
           avui progressivament acceptada arreu, en el context del
           desenvolupament curricular i professional, mitjançant un
           extraordinari nombre de projectes de recerca
           col•laborativa amb ensenyants i centres educatius, així
           com amb altres col•lectius professionals. La Recerca en
           l'Acció és una estratègia de recerca social basada en el
           principi que són els agents els qui actuen i no les
           institucions, i que són les seves decisions les que compten
           a l'hora de dirigir l'acció social i no les reglamentacions
           i les constriccions institucionals. Finalment, són les
           evidències de la reflexió compartida les que mostren les
           vies de continuïtat en la millora de les intervencions. En
           aquest sentit, la raó final i més decisiva del progrés de
           les pràctiques professionals i institucionals cal buscar-la
           en la reelaboració conceptual i pràctica que fan els
           propis implicats en els contextos i en les accions. Sempre
           segons una lògica de responsabilitat i d'horitzontalitat a
           partir d'un procés metodològic de recerca, de caràcter
           etnogràfic, el qual permet mostrar les evidències de la
           relació entre la intencionalitat de l'agent, individual o
           col•lectiu, i els resultats de les seves accions.",
}