@article{81101,
   author    = "Basso, Alberto and Bonastre, Francesc and Universitat
           Autònoma de Barcelona.",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Alberto%20Basso%20discurs%20llegit%20a%20la%20cerim%C3%B2nia%20d%27investidura%20celebrada%20a%20l%27Auditori%20de%20la%20Facultat%20de%20Filosofia%20i%20Lletres%20el%20dia%2020%20d%27octubre%20de%20l%27any%202004&sc=1&ln=ca">Alberto
           Basso : discurs llegit a la cerimònia d'investidura
           celebrada a l'Auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres
           el dia 20 d'octubre de l'any 2004</a>",
   year     = "2004",
   note     = "Alberto Basso va néixer a Torí el 21 d'agost de 1931.
           L'any 1952 va guanyar el concurs nacional del Ministeri
           d'Instrucció Pública amb una monografia titulada L'opera
           di Igor Stravinskij. El 1957 es va llicenciar en
           jurisprudència i va presentar una tesi de filosofia del
           dret que va obtenir el primer premi de llicenciatura de la
           Facultat de Filosofia de la Universitat de Torí. De 1961 a
           1974, va ser professor d'Història de la Música al
           conservatori de Torí, i després va ser nomenat director de
           la biblioteca de l'esmentat centre. Ha estat president de la
           Società Italiana di Musicologia i membre del Consell
           d'Administració del Teatro Regio de Torí. El 1986 va
           fundar l'Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, que
           presideix i des del qual ha desenvolupat una excel•lent
           tasca de recerca musicològica. Basso, un dels grans
           especialistes en la vida i obra de Johann Sebastian Bach,
           l'any 2000 (250è aniversari de la mort de l'autor) va ser
           nomenat acadèmic de la Reial Acadèmia Catalana de Belles
           Arts de Sant Jordi. El 1984 va obtenir el guardó de
           cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, i
           el 1991 va ser nomenat president del Comitè Científic de
           les celebracions del mil•lenari de Guido d'Arezzo. Cal
           destacar la seva tasca divulgativa en el Terzo Programma de
           la Radio-Televisione Italiana i en diverses revistes, entre
           les quals cal citar Rivista Italiana di Musicologia, Note
           d'Archivio per la Storia Musicale, Nuova Serie, Musica /
           Realtà i Studi Piemontesi.",
}