@article{81104,
   author    = "Torretti, Roberto and Roqué, Xavier and Hoefer, Carl and
           Universitat Autònoma de Barcelona.",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Roberto%20Torretti%20discurs%20llegit%20a%20la%20cerim%C3%B2nia%20d%27investidura%20celebrada%20a%20la%20sala%20d%27actes%20del%20Rectorat%20el%20dia%2028%20d%27abril%20de%20l%27any%202005&sc=1&ln=ca">Roberto
           Torretti : discurs llegit a la cerimònia d'investidura
           celebrada a la sala d'actes del Rectorat el dia 28 d'abril
           de l'any 2005</a>",
   year     = "2005",
   note     = "Roberto Torretti va néixer a Santiago de Xile l'any 1930.
           Va estudiar dret i filosofia a la Universitat de Xile. El
           1954 va obtenir el doctorat en Filosofia per la Universitat
           de Friburg (Alemanya), amb una tesi sobre l'estructura
           sistemàtica del pensament polític de Fichte, patrocinada
           pel professor Wilhelm Szilasi. Entre 1958 i 1995 va ensenyar
           filosofia alternativament a la Universitat de Xile, a
           Santiago, i a la Universitat de Puerto Rico, a Río Piedras;
           va ser becari de la Fundació Alexander von Humboldt
           (1964/65), de la Fundació John Simon Guggenheim (1975/76 i
           1980) i del Center for Philosophy of Science de la
           Universitat de Pittsburgh (1983/84). Des de 1972 fins a 1995
           va dirigir la revista filosòfica Diálogos, que publica la
           Universitat de Puerto Rico. Actualment és membre numerari
           de l'Institut International de Philosophie (París) i de
           l'Académie Internationale de Philosophie des Sciences
           (Brussel·les), professor emèrit de la Universitat de
           Puerto Rico i professor titular (jubilat) de la Universitat
           de Xile. És autor de Manuel Kant: estudio sobre los
           fundamentos de la filosofía crítica (Santiago de Xile,
           1967), Philosophy of Geometry from Riemann to Poincaré
           (Dordrecht, 1978), Relativity and Geometry (Oxford, 1983),
           Creative Understanding: Philosophical Reflections on Physics
           (Chicago, 1990), La geometría del universo (Mérida de los
           Andes, 1994), El Paraíso de Cantor (Santiago de Xile,
           1998), The Philosophy of Physics (Cambridge i Nova York,
           1999) i Relatividad y espacio tiempo (Santiago de Xile,
           2003). És coautor, amb Carla Cordua, de Variedad en la
           razón: ensayos sobre Kant (Río Piedras, 1992), amb Jesús
           Mosterín de Diccionario de lógica y filosofía de la
           ciencia (Madrid, 2002) i amb Miguel Espinoza de Pensar la
           ciencia (Madrid, 2003). Ha publicat molts articles i
           recensions de llibres en revistes especialitzades.",
}