@article{81106,
   author    = "Ell, Peter Josef and Carrió, Ignasi and Universitat
           Autònoma de Barcelona.",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Peter%20Josef%20Ell%20discurs%20llegit%20a%20la%20cerim%C3%B2nia%20d%27investidura%20celebrada%20a%20l%27aula%20magna%20de%20Casa%20Convalesc%C3%A8ncia%20el%20dia%205%20d%27abril%20de%20l%27any%202005&sc=1&ln=ca">Peter
           Josef Ell : discurs llegit a la cerimònia d'investidura
           celebrada a l'aula magna de Casa Convalescència el dia 5
           d'abril de l'any 2005</a>",
   year     = "2005",
   note     = "Peter Josef Ell , nascut el 7 de maig de 1944, és
           professor de Medicina Nuclear a la Universitat de Londres
           des de 1987, director del Institute of Nuclear Medicine,
           UCL, des de 1986, Honorary Consultant Physician del
           Middlesex Hospital des de 1976, i Clinical Director del UCLH
           NHS Trust des de 2001. El professor Ell és una de les
           figures més rellevants del món en l'àrea de la medicina
           nuclear i del diagnòstic per la imatge. La seva formació,
           variada i europeista, inclou una llicenciatura en Medicina
           per la Universitat de Lisboa, un màster en Ciències per la
           Universitat de Londres i un doctorat per la Universitat de
           Berna. No solament parla diverses llengües, sinó que ha
           integrat les cultures portuguesa, alemanya i anglesa. És
           director del Institute of Nuclear Medicine del UCL, un dels
           serveis més grans d'Anglaterra en l'especialitat, i
           catedràtic de Medicina Nuclear en aquest mateix centre. És
           autor de més de cinc-centes publicacions científiques,
           moltes d'elles en les revistes de més factor d'impacte
           (Lancet, JCO, JACC, etc.), i és editor/autor de dotze
           llibres de text, i de múltiples comunicacions i
           presentacions a congressos. Ha estat convidat a pronunciar
           nombroses conferències arreu del món. La seva
           multiculturalitat li ha permès de tenir un paper central en
           la creació i formació de la Societat Europea de Medicina
           Nuclear (EANM), de la qual va ser autor de molts dels
           documents fundacionals, i de la qual ha estat president
           entre 1994 i 1996. Ha estat quinze anys redactor en cap del
           European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging,
           revista que, sota la seva direcció, s'ha consolidat com una
           de les més importants del món en aquesta àrea
           científica.",
}