@article{81108,
   author    = "Barnes de Carlotto, Estela and Universitat Autònoma de
           Barcelona.",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Estela%20Barnes%20de%20Carlotto%20Discurs%20d%27investidura%20del%20dia%204%20d%27octubre%20de%20l%27any%202005&sc=1&ln=ca">Estela
           Barnes de Carlotto : Discurs d'investidura del dia 4
           d'octubre de l'any 2005</a>",
   year     = "2005",
   note     = "Enriqueta Estela Barnes de Carlotto va néixer el 1930 a
           Buenos Aires. Va ser mestra i directora de l'Escola Nacional
           «Coronel Brandsen» i presidenta de la Junta de
           Qualificació d'Escoles Nacionals. El 1978 va ingressar a
           l'associació Abuelas de Plaza de Mayo per cercar la seva
           filla Laura Estela, desapareguda el novembre de 1977, i el
           seu nét, nascut en captiveri el juny de 1978. Des de 1978
           hi va desenvolupar el càrrec de vicepresidenta i
           actualment, el de presidenta. Ha estat doctora honoris causa
           per diverses universitats argentines i per la de
           Massachussets. La Fundació Danielle Mitterrand «France
           Libertés», la va distingir Dona de Lluita l'any 1989, en
           el bicentenari de la Revolució Francesa. L'any següent va
           rebre l'Orde de la Legió d'Honor, lliurada pel Govern
           francès. Barnes de Carlotto també presideix el Comité
           Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención
           Internacional sobre los Derechos del Niño.",
}