@article{81110,
   author    = "Drèze, Jacques H. and Barberà, Salvador, 1946- and
           Universitat Autònoma de Barcelona.",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Jacques%20H%20Dr%C3%A8ze%20discurs%20llegit%20a%20la%20cerim%C3%B2nia%20d%27investidura%20celebrada%20a%20la%20sala%20d%27actes%20de%20l%27edifici%20del%20Rectorat%20el%20dia%203%20de%20mar%C3%A7%20de%20l%27any%202008&sc=1&ln=ca">Jacques
           H. Drèze : discurs llegit a la cerimònia d'investidura
           celebrada a la sala d'actes de l'edifici del Rectorat el 
           dia 3 de març de l'any 2008</a>",
   year     = "2008",
   note     = "Jacques H. Drèze (Verviers, Bèlgica, 1929) és un dels
           economistes europeus més importants. La seva recerca ha
           obert camins en diverses àrees: la teoria de l'equilibri
           general, les teories de la decisió i dels jocs,
           l'econometria, la macroeconomia i l'estudi de polítiques
           econòmiques. Ha tingut un paper cabdal en la promoció de
           la recerca i l'ensenyament superior a Europa. Va fundar el
           CORE (Center for Operations Research and Econometrics) de la
           Universitat de Lovaina i el primer programa doctoral europeu
           de vertader prestigi internacional, l'European Doctoral
           Programme in Quantitative Economics. Drèze es va formar a
           la Universitat de Lieja i es va doctorar el 1958 a la
           Universitat de Columbia, als EUA, on va tenir com a
           directors George Stigler i William Vickrey, ambdós premis
           Nobel d'Economia. Va mantenir contactes als EUA amb els
           economistes més il·lustres de l'època i, també, amb
           molts altres de la seva generació que, juntament amb ell
           mateix, van acabar constituint l'elit de la recerca
           econòmica mundial. Drèze també ha estat molt actiu en la
           proposta de solucions als problemes econòmics europeus més
           decisius, com ara l'atur, i ha estat un exemple i un motor
           de la recerca i l'ensenyament de l'economia a Europa. El nou
           membre del claustre de la UAB va inspirar moltes de les
           estratègies que els capdavanters de la gran transformació
           de la recerca econòmica al nostre país, liderada des de la
           UAB, van aplicar per posar en marxa el gran procés
           renovador que va arrencar a mitjan anys setanta i que ha
           continuat fins als nostres dies. Una de les darreres
           manifestacions de l'empenta que es va iniciar llavors ha
           estat la creació de la Barcelona School of Economics.",
}